PRIJAVA

Publika

Projekt koji se prijavljuje treba biti implementiran najkasnije do 31.12.2018. godine.

Mogu se prijaviti projekti koji su se provodili ili se provode unazad 2 godine.

1 tvrtka može prijaviti više projekata.

Prijave projekata su besplatne.

  • 13.3. - rok za predaju ispunjenog online obrasca za natječaj Najbolje HR prakse
  • 14.3. - 28.3. - glasanje žirija te utvrđivanje TOP5 poslodavaca koji će svoje prakse prezentirati na HR daysima
  • 29.3. - slanje obavijesti poslodavcima za ulazak u TOP5
  • 30.3. - 7.4. - rok za dostavu prezentacija koje poslodavac predstavlja 5. članu žirija tj. publici
  • 11.4. - prezentacije TOP5 poslodavaca, glasanje 5. člana žirija tj. publike te dodjela nagrada Najbolje HR prakse 3., 2. i 1. mjesto

Prijavi se

 

PREPORUKA

Vaš projekt prijavljujete u online formular. Kako bismo vam olakšali unos informacija, predlažemo da preuzmete kopiju formulara. Jednom kada ispunite sve podatke lokalno, kopirajte ih u online formular i završite vašu prijavu.

LINK - kopija online formulara

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na mail adresi HRnagrada@moj-posao.net ili broju telefona 01 6065 430.