Emira Duratbegović

Mr.sc. Emira Duratbegović, zvanje prof. pedagogije stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirala na području medicinske pedagogije i zdravstvene psihologije.

Posjeduje veliko iskustvo u radu s ljudima i organizacijama stečeno tokom dvadesetogodišnje karijere, prvo u marketinškoj industriji a zatim u području ljudskih potencijala.

Svoje iskustvo i stečena znanja i vještine primjenjuje sa posebnim fokusom na strategije razvoja i zadržavanja zaposlenika kroz procese selekcije, područja ličnog razvoja zaposlenika, mjerenja efikasnosti te unapređivanje i razvijanje edukacijskih programa i metoda rada.

Od 2017.god dio je AS Holdinga gdje je kao Direktorica Direkcije za korporativne ljudske resurse uspostavila HR kao operativnu funkciju u 15 kompanija-članica grupacije. Od 2023. je na poziciji Podpredsjednice za ljudske resurse AS Holdinga.

Podijeli ovu stranicu
O predavaču
Q&A - postavi pitanje predavaču

O predavaču